Menü
Sepetim

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Todes Akademik Danışmanlık Eğitim ve Sanayi Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki hakların konularına ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla hazırlandı.


www.todesacademy.com’da yer alan iletişim formu aracılığıyla paylaşılan ad-soyad, telefon, e-posta gibi kişisel veriler, Todes Academy tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuru konusu hakkında iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenir. Bu form ile paylaşılan bilgiler üzerinde mutlak bir kontrol bulunmamaktadır. Bilinmesi istenmeyen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin Todes Academy ile paylaşılmaması tavsiye edilir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki talepler, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre; 

Küçük Kayaş Mahallesi, 1806 Sokak, No: 73/A, Mamak/ANKARA adresine yazılı olarak gönderilebilir veya info@todesacademy.com’a e-posta olarak iletilebilir.