Menü
Sepetim

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi


Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım teşviki sistemi kapsamında yer alır. Yapılacak her türlü yatırım için vergi muafiyetleri, vergi indirimleri ve devlet destekleri sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) kapsamında verilen bir belgedir. Bu belge nereden, nasıl alınır, avantajları nelerdir gibi sorulara yazımızın devamında yer vereceğiz.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?


Yatırım Teşvik Belgesi, gerçek ve tüzel kişilerin yurtiçinde yapacağı yatırımların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla verilen bir belgedir. Bu belgenin verilmesindeki asıl amaç firmaları yatırıma yönlendirmek ve ekonomiyi canlandırarak istihdamı arttırmaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?


Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm süreç T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülür. Belge başvuruları doğrudan Ticaret Bakanlığı’na yapılmaktadır. Yalnızca bölgesel teşvik uygulamaları kapsamına giren yatırımlar için yerel birimlere başvuruda bulunulabilir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?


Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, ortaklı şirketler, kooperatifler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki tüm meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri Yatırım Teşvik Belgesi almak için başvuruda bulunabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları


Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak, başvuru sahiplerine pek çok avantaj sağlamaktadır.

1. Yatırım kapsamında alınacak makine vb her türlü teçhizat için KDV ve gümrük vergisi istisnası sağlar.
2. Vadeli ithalat ile tedarik edilen makine vb her tükü teçhizat KKDF istisnası sağlar.
3. Yapılan yatırım tutarının %10 ile %60’lık kısmı kadar vergi indirimi sağlar.
4. Sigorta primi işveren hissesi desteği sağlar; istihdam için işverenin ödemesi gereken prim 2-10 yıl arasında devlet tarafından karşılanır.
5. Kullanılan yatırım kredisinin faiz-kar payının 1-10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanır.
6. Belirli illerde, belirlenen sektörler için yatırımlara yer tahsisi sağlar.
7. Gelir vergisi stopaj desteği sağlar.
8. Sigorta prim desteği sağlar.
9. Yatırım kapsamında yapılan binaların 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf olmasını sağlar.
10. Yatırım kapsamında tahsis edilen arazilerin 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutulmasını sağlar.
11. Yatırım kapsamında yapılan binalarda inşaat harcı muafiyeti sağlar.
12. Yatırım kapsamında yapılan binalarda belediye harcı muafiyeti sağlar.
13. Damga vergisi, harç istinası sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi için Gerekli Evraklar


Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için gereken tüm evraklar şunlar;

1. İmza yetkilisi tarafından oluşturulmuş imzalı başvuru dilekçesi
2. İmza Sirküsü
3. Ticaret Sicil Gazetesi
4. Yatırım Bilgi Formu
5. SGK Borcu Yoktur Yazısı
6. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı
7. Beyan ve Taahhüt
8. Kapasite Raporu
9. İthal ve Yerli Makine Listesi
10. Kira Sözleşmesi veya Tapu Fotokopisi
11. Başvuru Harcı Makbuzu
12. Vergi Levhası Kopyası

Yatırım yapılacak sektöre göre ek belgeler talep edilebilir.

Süreç Nasıl İşliyor?


1. Teşvik başvuru dosya hazırlığı
2. Bakanlığa ön başvurunun yapılması
3. Yatırım için gereken teçhizat listesi
4. Başvurunun bakanlıkta takip edilmesi ve sonuçlandırılması
5. Gerekli hallerde dosya üzerinde revize yapılması
6. Teşvik belgesi tamamlama işlemleri

Todes Academy’nin Farkı Nedir?

Todes Academy’nin deneyimli kadrosundan alacağınız danışmanlık hizmeti ile yatırım teşvik belgesi, genel yatırım teşvik belgesi, bölgesel yatırım teşvik belgesi, öncelikli yatırım teşvik belgesi, teşvik belgesi revizesi gibi konularda hızlı ve zahmetsiz sonuç alabilirsiniz. Danışmanlarımız tüm süreci adınıza takip edecek ve süreci sonuçlandıracaktır. Danışmanlık hizmeti talep ettiğiniz tüm konular için bizi arayabilir ya da WhatsApp Destek Hattı üzerinden mesaj bırakabilirsiniz.