Menü
Sepetim

Kurumsal Aydınlatma Metni

Todes Akademik Danışmanlık Eğitim ve Sanayi Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti. (“Todes Academy”) adına; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin; çevrimiçi ziyaretçilerin, müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışanların ve tedarikçilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış aydınlatma metnidir.


1) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Neler? Bunlar Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Kişisel bilgileriniz Todes Academy tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak; iş ortaklarıyla kurduğu ve devam eden iş ilişkileri kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.


A. Çevrimiçi Ziyaretçiler

www.todesacademy.com’u kullanan çevrimiçi ziyaretçilerin işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgisi), pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi bilgisi, çerez kayıtları) ve (bildirilmesi halinde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta), finansal bilgileri (IBAN numarası)

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

c) talep/şikayetlerin takibi,

d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

f) internet aracılığıyla web sitesine erişim sağlanabilmesi amacıyla işlenecektir.


B. Müşteriler

Gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşterilerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem bilgileri (sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri, işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgisi), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi bilgileri);

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi

d) hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

e) hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

f) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

g) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

h) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

i) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

j) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

k) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

l) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,

m) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

n) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.


C. Potansiyel Müşteriler

Gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşterilerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,

e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir


D. Çalışanlar

Çalışanların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri,

a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

e) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.      


F. Tedarikçiler

Gerçek kişi ve/veya tüzel kişi tedarikçilerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi

b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

e) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

f) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.


2) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Neler?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel veriler; formlar, sözleşmeler gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanır.


3) Kişisel Veriler Ne Kadar Süre Muhafaza Edilir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse öngörülen süre kadar; eğer süre öngörülmemiş ise meşru menfaatimiz devam ettiği süre boyunca aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak saklanır.

* Todes Academy uygulamaları

* Uygulanan ticari teamüller

* İlgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süreleri

Bu süreler sonunda saklanan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilir.


4) Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler, Todes Academy tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

(vi) Müşterilerin ve Potansiyel Müşterilerin kimlik ve iletişim verileri, açık rızalarına dayanılarak reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenir. Veri sahibinin, reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi faaliyetleri konusunda iletişim kurulmasının durdurulmasını isteme, açık rızasını geri çekme hakkı her zaman mevcuttur.


Reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi faaliyetleri için iletişim kurulmasını istemiyorsanız bizimle paylaştığınız iletişim bilgileri üzerinden iptal hakkı kullanabilirsiniz.


5) Kişisel Veriler Üçüncü Bir Kişiye Aktarılıyor Mu?

a) Ziyaretçilere ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilere ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.

c) Müşterilere ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavire aktarılabilir. Söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet alınan hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilir.

d) Potansiyel müşterilere ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilir.

e) Çalışanlara ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde bankalara ve mali müşavire aktarılabilir. Söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilir.

f) Tedarikçilere ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılabilir. Söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilir.


6) Kişisel Veriler Yurt Dışına Aktarılıyor Mu?

Todes Academy’de, kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaz.


7) Kişisel Veriler İle İlgili Haklar Nedir? Nasıl Kullanılır?

Erişim Hakkı: Todes Academy’den kişisel verilerin kopyasını talep etme hakkı her zaman vardır. Bu faaliyet için az miktarda ödeme talep edilebilir.

Düzeltme Hakkı: Yanlış olduğu düşünülen herhangi bir kişisel veri mevcut ise, Todes Academy’den düzeltilmesini talep etme hakkı her zaman vardır. Eksik olduğu düşünülen herhangi bir kişisel veri mevcut ise, Todes Academy’den tamamlanmasını talep etme hakkı her zaman vardır.

Unutulma Hakkı: Belirli durumlarda kişisel verilerin silinmesini talep hakkı vardır.

İşleme Sürecini Sınırlama Hakkı: Belirli durumlarda kişisel verilerin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkı vardır.

İşleme Sürecine İtiraz Hakkı: Belirli durumlarda kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır.

Veri Taşınabilirlik Hakkı: Belirli durumlarda elde ettiğimiz kişisel verilerin başka bir organizasyona veya size aktarılmasını talep etme hakkı vardır.


Yukarıda bahsedilen haklarla ilgili talepler ile KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki talepler; Todes Akademik Danışmanlık Eğitim ve Sanayi Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti.’ne ait “https://www.todesacademy.com/” adresinde yer alan info@todesacademy.com e-posta adresi aracılığıyla iletilebilir.


Veri Sorumlusu: Todes Akademik Danışmanlık Eğitim ve Sanayi Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti.

Adres: Küçük Kayaş Mahallesi, 1806 Sokak, No: 73/A, Mamak/ANKARA

E-posta: info@todesacademy.com