Menü
Sepetim

Sağlık Turizm Belgesi

Sağlık Turizmi Belgesi


Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında yayınlanan yönetmelik 09 Mayıs 2022 tarihinde güncellendi. Bu güncelleme ile neler değişti diye merak ediyorsanız tüm bilgileri ve detayları yazının devamında bulabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Belgesi Nedir?

Sağlık Turizmi Belgesi nedir gelin önce bunu açıklayalım. Sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların, sağlık turizmi faaliyetinde bulunabilmesi için gereken belgedir. Bu belge T.C. Sağlık Bakanlığı - Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından verilir.

Sağlık Turizmi Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık Turizmi Belgesi alabilmek için ilan edilen süreçlerin takip edilerek ilgili yerlere başvuru yapılması gerekmektedir.

Sağlık Turizmi Belgesi Nereden Alınır?

Sağlık Turizmi Belgesi almak için il ve ilçe sağlık müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Sağlık turistine ulaşım ve konaklama gibi ek hizmetler sunmak isteyen kuruluşlar doğrudan il sağlık müdürlüklerine başvuru yapmalıdır.

Sağlık Turizmi Belgesi Alma Şartları


Sağlık Turizmi Belgesi almak için karşılanması gereken şartlar şunlar;

1. Sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. (Sağlıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık kuruluşları, ilgili standart seti ve rehberlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde bu kriteri sağlamak zorundadır.)
2. Bu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesindeki şartları haiz uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulmuş olmalıdır.
3. Sağlık tesisinin, uluslararası sağlık turistinin, tedavi göreceği doktorun / doktorların mesleki geçmişi / geçmişleri hakkında sağlık tesisinin internet sitesinden bilgi alabileceği bir alt yapıya sahip olması gerekir.
4. Sağlık tesisi, uluslararası sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi göreceği doktordan / doktorlardan hastalığıyla ilgili geniş bilgi alabileceği ve tedavi planını öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip olmalıdır.
5. Uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak hastanenin hesabına yatırabileceği bir alt yapı olmalıdır.
6. Sağlık tesisi otomasyon sistemi üzerinde, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemleri yabancı hasta modülü üzerinden yapmaları için gerekli alt yapı olmalıdır.
7. Sağlık tesisi, başvuru ile birlikte aşağıdaki hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, yapılacak olan tüm denetimlerde dikkate alınacaktır.
a) Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunacak ve uluslararası sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formu uluslararası sağlık turisti ve sağlık hizmetini sunan doktor tarafından imzalanacaktır.
b) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenler, hastanın kendi dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim edilecektir.

Sağlık Turizmi Belgesi Gerekli Evraklar


1. Yetki Belgesi Başvuru Formu

2. Sağlık tesisi tarafından sunulacak belgeler:
a. Başvuru sahibi kuruluşun Bakanlıkça verilmiş ruhsat / geçici ruhsat ve faaliyet izin belgesi örneği
b. Ticaret sicil tasdiknamesi
c. Yapılan son sağlıkta kalite değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olduğuna dair belge
d. Uluslararası sağlık turizmi birimi kurulduğuna dair belgeler, Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde sayısı ve dil yeterliliği belirtilen personele ait dil yeterlilik belgeleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri

3. Aracı kuruluş tarafından sunulacak belgeler:
a. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat acentesi işletme belgesi örneği b. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip 3 sağlık tesisi ile imzalanan protokol örnekleri
c. İştigal konusu olarak sağlık turizmi acentalığı faaliyetinin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi
d. Temsile yetkili kişi ve kişilerin belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi
e. Ticaret sicil tasdiknamesi
f. Temsile yetkili kişi ve kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı
g. Vergi Levhası
h. Mali Müşavir tarafından onaylı bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosu

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için Yapılan Ödemeler


Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak için yapılması gereken ödemeler şunlar;

1. Sağlık Bakanlığı : 1.489 TL Belge Alım Ücreti
2. TÖMER : 800 TL 2 Kişi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Ücreti
3. Hasta Bilgi Kayıt Sistemi Kurulumu : 1.425 TL Yıllık
4. Hizmet İhracatçıları Birliği Üyeliği : 6.255-45.036 TL Üyelik Aidatı

Sağlık Turizmi Teşvik Başvuruları


Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşların devlet desteklerinden yararlanması için ödemenin yapılmasından itibaren en geç 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekmektedir.

Todes Academy Danışmanlık Hizmetleri ile Tanışın

Todes Academy’den danışmanlık hizmeti alarak bu süreci daha kısa zamanda çok daha kolay yoldan halletmeniz mümkün. Danışmanlarımız tüm süreci sizin adınıza takip ederek giderlerinizin büyük kısmını geri kazanmanızı sağlıyor. Bürokratik süreçleri sizin adınıza takip ediyor, yürütüyor ve sonuçlandırıyoruz. Detaylı bilgi almak için bizi hemen arayabilir ya da WhatsApp Destek Hattı’ndan danışmanlarımıza ulaşarak süreçle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.